4. Hloubka ostrosti a její vytvoření

 1. Hloubka ostrosti – zopakování teorie
 2. Tvorba snímků s různou hloubkou ostrosti
 3. Tvorba hloubky ostrosti v bitmapovém editoru
 4. Tvorba hloubky ostrosti v mobilních aplikacích
 5. Další úpravy v bitmapovém editoru
 6. Sdílení fotografií s vytvořenou hloubkou ostrosti

3. Bitmapová grafika – teorie a základní úpravy v editoru

 1. Soutěž v kybernetické bezpečnosti
 2. Jednoduché úpravy v bitmap. editoru (samostatná práce)
 3. Teorie bitmapové grafiky – týmový úkol
  • T1: bitmapová vs vektorová grafika – rozdíly
  • T2: bitmapové editory – přehled
  • T3: vektorové editory – přehled
  • T4: základní pojmy (pixel, bar. hloubka, rozlišení…)
  • T5: barevné systémy RGB, CMYK, HSV
  • T6: bitmapové formáty se ztrátovou bezeztrátovou kompresí
  • T7: výpočet velikosti bitmapy
  • T8: hloubka ostrosti a na čem závisí