13. Video projekt

  1. Seznámení s projektem
  2. Rozdělení do týmů, zadání projektů, a prostředí pro report projektu
  3. Příprava na tvorbu 1. videa a jeho realizace

4. Hloubka ostrosti a její vytvoření

  1. Hloubka ostrosti – zopakování teorie
  2. Tvorba snímků s různou hloubkou ostrosti
  3. Tvorba hloubky ostrosti v bitmapovém editoru
  4. Tvorba hloubky ostrosti v mobilních aplikacích
  5. Další úpravy v bitmapovém editoru
  6. Sdílení fotografií s vytvořenou hloubkou ostrosti